privacyverklaring

Privacy verklaring Autoservice van der Roest

Autoservice van der Roest, gevestigd aan de Energiestraat 30 C te Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.autoservicevanderroest.nl
Cynthia van der Roest +31 06 54 23 75 90

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autoservice van der Roest verwerkt u persoonsgegevens doordat u klant bij ons bent en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en wij verwerken.
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kenteken
De website van Autoservice van der Roest heeft niet de mogelijkheid gegevens te verzamelen over websitebezoekers, ook niet via cookies. Derhalve beschikken wij niet over andere persoonsgegevens dan bovengenoemde.
Op de website van Autoservice van der Roest worden geen persoonsgegevens van klanten gebruikt.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
De website van Autoservice van der Roest beschikt niet over persoonsgegevens die als gevoelig of bijzonder worden gekenmerkt binnen de EPV richtlijnen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
– Het registreren van uw klantgegevens en kenteken.
– Het afhandelen van betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
– Het kunnen afmelden van de APK bij de RDW.
Hoe lang persoonsgegevens bewaren
Autoservice van der Roest bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle gegevens zullen worden verwijderd nadat u aangeeft geen klant meer bij ons te willen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Autoservice van der Roest verkoopt of deelt uw gegevens niet met derden.
Autoservice van der Roest onderneemt geen commerciƫle activiteiten met uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
De website van Autoservice van der Roest gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken op de website van Autoservice van der Roest.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autoservice van der Roest en heeft u het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens vermeld op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Autoservice van der Roest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op https://autoriteitpersoonsgegevens .nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonlijk beveiligen.
Autoservice van der Roest neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cynthia van der Roest 035-6951664.